Partners

Onze sponsorpartners en
erkende golf fysiotherapeuten


De Professional Golfers Associatie (PGA) Holland heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met de Golf Physiotherapy Assiociation (GPA). Dit landelijke netwerk van fysiotherapeuten heeft zich gespecialiseerd in de golfsport. De coöperatie met PGA Holland heeft als doel te komen tot een nauwe samenwerking tussen de PGA Golfprofessionals en de aangesloten fysiotherapeuten. Op die manier kunnen blessures zo goed mogelijk worden behandeld en worden voorkomen door golfers vroegtijdig te laten screenen, zodat eventuele beperkingen kunnen worden opgespoord.

Voor meer informatie en een overzicht van fysiotherapeuten kijkt u op de website van GPA Holland.

NGF

De NGF heeft haar visie en missie gebaseerd op maatschappelijke trends en analyses van de golfsport en als volgt gedefinieerd:

Missie
De Nederlandse Golf Federatie wil de golfsport in de breedste zin van het woord ontwikkelen, ten dienste van meer spelbeleving en spelplezier van elke golfspeler, ongeacht diens niveau en ambitie.

Tegen de achtergrond van deze missie formuleerden wij onze visie, gebaseerd op duurzaam denken.

Visie
Wij zijn een faciliterend centrum met veel kennis op het gebied van golf. Wij laten ons leiden door duurzaam denken en openheid ten opzichte van de partners in onze omgeving. De aloude trits People, Planet, Profit is een goed uitgangspunt voor duurzaam denken in golf.

Kijk voor meer informatie op de website van NGF.

Onze partners

PGA Holland logo
FootJoy
Titleist