Onze opleidingen

Alle informatie over de
A-opleiding KSS level 4


Als je tot de echte teaching top wil behoren, ga je voor de opleiding tot PGA Holland Golfprofessional A! Na deze opleiding ben je in staat om mensen op individueel niveau te begeleiden door te kijken naar de specifieke mogelijkheden van de golfers ongeacht het spelniveau. Maar je werkt ook getalenteerde golfers met een handicap 18.0, of lager. Daarnaast adviseer je het bestuur of de Technische Commissie over het te voeren technische beleid waaronder de doorstroom van golfers. Zelf werk je natuurlijk voortdurend aan je eigen professionele ontwikkeling. Voor de golfprofessional 3 in opleiding kan je de rol van praktijkbegeleider vervullen en voor golfinstructeurs en jeugdcoaches kan je daarnaast ook de opleiding verzorgen. Vaak werk je als zelfstandig ondernemer.

Algemene informatie

In de A-opleiding is het onderwijs gericht op verdieping van het sporttechnisch handelen en het arrangeren van de sportomgeving. De A-opleiding richt zich op de hierboven genoemde beroepstaken. En omdat je ook steeds meer een ondernemer bent, wordt er ook veel aandacht geschonken aan zelfstandig ondernemerschap & marketing in relatie tot het sporttechnisch beleid.

Duur van de opleiding & studiebelasting

De PGA Holland Golfopleiding A duurt anderhalf jaar met de mogelijkheid om binnen een jaar af te studeren. De opleiding bestaat uit theorie- en praktijkdagen die voornamelijk op maandag, dinsdag en woensdag plaatsvinden op golfbaan Prise d’ Eau.

De totale studiebelasting is 812 uur.

  • Contacturen: 224
  • Stage: 88
  • Zelfstudie: 500

Structuur

Naast de theorie- en praktijkdagen en bijeenkomsten neem je actief deel aan de uitvoering van het clubbeleid door zitting te nemen in commissies, of door met de commissies mee te lopen indien zitting niet mogelijk is. Tijdens de opleiding coach je daadwerkelijk spelers over een langere periode. Eén van de leerlingen kan ook een student van de B opleiding zijn. Op deze wijze is er vanaf het begin sprake van ‘leren in de beroepscontext’. De opleiding is sterk praktijkgericht, waarbij het daadwerkelijk uitvoeren en reflecteren en evalueren centraal staan.

De masterclasses worden gegeven door toonaangevende professionals die hun sporen ruim verdiend hebben. Naast je werkzaamheden op eigen werkplek om ervaring op te doen en te leren, zal je ook gestimuleerd worden om opdrachten buiten je eigen werkomgeving uit te voeren. Dit wordt gedaan om je blikveld te verruimen en je visie op te bouwen. Je kan hierbij denken aan het bezoeken van grote evenementen, KLM Open, Deloitte Ladies, Senior Open en het doen van stages bij andere professionals. In het kader van coaching zal je ook een aantal keer een B-cursist moeten caddiën om coachervaring op te doen.

Kernopgave & Kerntaken

De officiële kernopgave uit het beroepscompetentie profiel luidt:

‘De golfprofessional 4 is een vakman of –vrouw. De golfprofessional 4 is werkzaam met getalenteerde golfers met een handicap 18.0, of lager. De golfprofessional 4 adviseert het bestuur of de Technische Commissie over het te voeren technische beleid waaronder de doorstroom van golfers. De golfprofessional 4 beoordeelt het ontwikkelingspotentieel van de golfers en is altijd gericht op verbetering van de golfer ongeacht het spelniveau.

De golfprofessional 4 werkt voortdurend aan de eigen professionele ontwikkeling. Voor de golfprofessional 3 in opleiding kan de golfprofessional 4 de rol van praktijkbegeleider vervullen. Voor de golfinstructeurs 2 en jeugdcoaches kan de golfprofessional 4 daarnaast ook de opleiding verzorgen. De golfprofessional 4 is vaak zelfstandig ondernemer’.

Voor het gehele beroepscompetentieprofiel, klik hier.

Kerntaken

  1. Stimuleert sportieve ontwikkeling van specifieke golfers
  2. Traint teams en individuele golfers op clubniveau;
  3. Coacht teams en individuele golfers op clubniveau;
  4. Ontwikkelt en voert sporttechnisch beleid uit;
  5. Bevordert competentieontwikkeling van sporttechnisch kader;
  6. Werkt met begeleidingsteam samen en onderhoudt externe contacten.

Carrière perspectief

De opleiding is geen garantie op een baan maar je hebt wel de beste papieren in handen! Het biedt je dus wel een uitstekend beroepsperspectief, in binnen en buitenland want de PGA-Holland A opleiding is door de Confederation of Professional Golf (CPG) erkend. Dit betekent dat je na het behalen van je diploma ook lid kan worden van andere Europees erkende PGA’s. Het is echter aan de lokale PGA om je wel of niet toe te laten maar de opleiding staat binnen Europa hoog aangeschreven.

Erkend

De A opleiding leidt op tot het beroepskwalificatie profiel A, vastgesteld volgens de Kwalificatie Structuur Sport. Wanneer je met goed gevolg de opleiding hebt doorlopen, krijg je het diploma Golfprofessional A (level 4). Dit diploma is erkend door de NGF, NOC&NSF en door de Confederation of Professional Golf [CPG].