B-opleiding

Inschrijven voor de
B-opleiding


Vanwege het intensieve en interactieve karakter van de opleiding kunnen maximaal 24 en minimaal 12 personen deelnemen. Bij een lager aantal zullen degenen die zijn toegelaten, worden doorgeschoven naar een volgende cursus.

Indien het maximum van 24 inschrijvingen is bereikt dan wordt u op de wachtlijst gezet voor het geval er inschrijvingen uitvallen of u wordt doorgeschoven naar de opleiding van volgend jaar.

Aanmelden voor een selectie- en intakegesprek voor de opleiding kan door middel van het invullen en opsturen van het inschrijfformulier. Aan het selectie- en intakegesprek zijn geen kosten verbonden. Zodra we je inschrijfformulier en bijbehorende stukken in goede orde ontvangen hebben, maken we graag een afspraak met je voor een gesprek.

Inschrijven

U kunt inschrijven door een kopie te sturen van een diploma Golfinstructeur Level 2 goedgekeurd door NOC*NSF of een diploma PGA Holland Golfinstructeur Level 2. Tevens moet u een bewijs aanleveren waarmee u aantoont dat u handicap 9 of lager heeft gespeeld in PGA tournament play bij een erkende PGA.

De bovengenoemde bewijsstukken kunt u mailen naar jh@pgaholland.nl of sturen naar: PGA Holland, Gilzerbaan 400, 5032 VC Tilburg.