Pre-post opleiding

Toelating, kosten en locatie van onze
pre-post opleiding


Om aan de PGA Holland Pre-Post Opleiding te kunnen beginnen, ben je in het bezit zijn van een golfprofessional B diploma. De toelating vindt plaats op basis van een portfolio en een persoonlijk interview. Daarnaast hanteren we de onderstaande procedure.

Toelating

1. Portfolio

Voordat je mee kan doen aan het interview, lever je een portfolio in dat jouw ervaring op het gebied van golf aantoont. In het portfolio kunnen bijvoorbeeld de volgende zaken zitten:

  • Aanbevelingsbrieven;
  • Eerder genoten (golf) opleiding;
  • Uitslagen van wedstrijden;
  • Bewijs van vrijwilligerswerk in golf, etc.
  • Het opgebouwde B-portfolio

Het is de taak van de kandidaat om het portfolio zo overzichtelijk mogelijk aan te leveren, zodat de toelatingscommissie het juiste beeld van de kandidaat krijgt.

2. Interview

Na goedkeuring van het portfolio wordt een afspraak gemaakt voor een interview. Dit interview duurt 60 minuten. Tijdens dit interview zal ook duidelijk worden uitgelegd wat er in de toekomst van de kandidaat wordt verwacht, zodat deze weet waaraan begonnen wordt.

3. Uitslag

Tijdens het interview wordt in overleg met de kandidaat bepaalt of het mogelijk is en of het zin heeft om de opleiding te starten. Voor leden van de PGA Holland zijn er geen kosten aan de procedure verbonden. Indien de kandidaat wel PGA Holland B professional is, maar geen lid meer dan dient deze dat alsnog te worden voor aanvang van het interview

Aanvullende toelatingseisen

Je beschikt ook over een aantal ICT basisvaardigheden (o.a. Word, en Outlook). De commissie behoudt zich het recht voor om een eigen onderzoek te doen om de geschiktheid van de kandidaat te checken. Feiten uit dit onderzoek mogen meewegen in de toelatingsprocedure. Alle aspecten tezamen bepalen of je wordt toegelaten tot de opleiding.

Kosten en locatie

De investering voor uw opleiding is 1850 euro. Dit bedrag moet worden voldaan aan het begin van de opleiding.

In het bedrag zijn inbegrepen:

  • 14 uur begeleiding door een PGA Holland studiecoach
  • Goedkeuring van het portfolio
  • Eind en voortgangsgesprek

De locatie van opleiding is de werkplek van de kandidaat. Op de werkplek moeten alle basisvoorwaarden aanwezig zijn om de opdrachten uit te kunnen voeren.