Onze opleidingen

Alle informatie over
Golfinstructeur
KSS level 2


Begeleid je graag jeugdgolfers of wil je graag mensen opleiden? Dan is de opleiding tot Golfinstructeur level 2 van de PGA Holland echt wat voor jou! Als golfinstructeur werk je in de breedtesport en laat je jeugd kennismaken met golf, bijvoorbeeld in schoolverband. De golfinstructeur werkt binnen verenigingsverband met jeugdgolfers, recreanten en/of senioren. In de opleiding leer je trainingen te geven, baanlessen te begeleiden en te assisteren bij (golf)activiteiten. Je leert op de opleiding hoe je mensen kunt werven voor jouw golfclub en in de praktijk doe je dit samen met de B- en A-professional.

Algemene informatie

Tijdens de opleiding Golfinstructeur level 2 leer je om training te geven aan en baanlessen te begeleiden van golfjeugd, beginnende senioren of recreanten. Als deelnemer aan deze opleiding betekent het dat je over een geschikte trainingsgroep moet beschikken. In eerste instantie gaat de Golfinstructeur level 2 een PGA Holland gekwalificeerde golfprofessional assisteren om daarna de gelegenheid te krijgen zelfstandig opdrachten uit te voeren.

De investering voor deze level 2 opleiding is €2000 vrij van btw.

Ideale vooropleiding

De opleiding tot Golfinstructeur level 2 is een ideale vooropleiding voor de PGA-opleiding Golfprofessional B. Het uitgangspunt van de opleiding is het bieden van een hoge kwaliteit voor jou als golfinstructeur door de opleiding individueel (op maat) en praktijkgericht in te richten. De aangeleerde kennis wordt door middel van opdrachten in het werkveld toegepast. Dit houdt in dat een belangrijk deel van de opleiding in de eigen praktijkgolfomgeving zal plaatsvinden. Ervaringen uit de praktijk worden meegenomen naar de bijeenkomsten, geëvalueerd en verder uitgebouwd. De golfinstructeursopleiding is gekoppeld aan de B-opleiding. Deelname aan de B-opleiding kan alleen indien de golfinstructeursopleiding met goed gevolg wordt afgesloten en handicap 9 of lager is gespeeld in de golfinstructeurswedstrijden van de PGA Holland.

Duur van de opleiding & studiebelasting

PGA Holland hanteert twee mogelijke opleidingswegen. Een via PGA Holland Opleidingen en een via een aantal CIOS-opleidingen. De opleidingen via het CIOS zijn tot stand gekomen in overleg met PGA Holland, en de opleiding sluit aan op de PGA Holland opleiding voor B-professional. De opleiding duurt 6 maanden.

De totale studiebelasting is 408 uur.

  • Contacturen: 102
  • Stage en Zelfstudie: 306

Opleiding via PGA Holland Opleidingen

De Golfinstructeurs Opleiding level 2 via PGA Holland Opleidingen is geïntegreerd in de opleiding tot B-professional level 3. Indien je voor deze weg kiest begin je je studie samen met studenten die al zijn aangenomen voor de B- opleiding. Het enige verschil is dat de studenten van level 3 na 5 maanden doorgaan met de opleiding, indien zij geslaagd zijn voor level 2. Mocht je slagen voor level 2 en speel je handicap 9 of lager in PGA Holland wedstrijden, dan heb je de mogelijkheid om ook deel te nemen aan de opleiding voor B-professional.

De opleidingsduur is vijf maanden en wordt gegeven op golfbaan Prise d’ Eau.

Voor de opleiding moet je een aantal opdrachten in de praktijk uitvoeren. Deze opdrachten vormen de kern van de golfopleiding en bereiden je voor op de uiteindelijke afronding ervan. Deze opdrachten volbreng je op een stageadres. De studiebelasting wordt geschat op 324 uur. Hiervan besteed je 108 uur aan de bijeenkomsten. Het grootste gedeelte doe je zelf in je eigen praktijk. De opdrachten die je hier uitvoert, staan beschreven in een digitaal portfolio.

Om je portfolio samen te stellen, werk je samen met een stageprofessional (PGA Holland A- of B-professional). Deze stageprofessional mag je zelf zoeken. De opleiding moet de stageprofessional goedkeuren en kan je eventueel helpen bij het zoeken. Het gaat namelijk om een pro die bereid is om jou tijdens de opleidingsperiode te begeleiden en die de toegevoegde waarde van een Golfinstructeur level 2 inziet. De praktijkbegeleider krijgt natuurlijk de juiste informatie, zodat hij/zij voorbereid is op de taak van het begeleiden.

Afsluiting

Om de opleiding af te ronden, leg je een aantal Proeven van Bekwaamheid (PvB) met goed gevolg af. Je eigen vaardigheid moet op dat moment hcp. 14 zijn. Naast je handicap wordt tijdens de opleiding ook je eigen voorbeeldtechniek beoordeeld. De voorbeeldtechniek moet voldoen aan de eisen van de doelgroep waaraan instructie gegeven wordt.

Het examen van Golfinstructeur level 2 bestaat uit drie PvB’s:

  1. Training geven: (portfoliobeoordeling PvB 2.1)
    Training geven (praktijkbeoordeling PvB 2.1)
  2. Coachen van baanlessen (portfoliobeoordeling PvB 2.2)
  3. Assisteren bij een activiteit (beoordeling eindopdracht PvB 2.3)

Het PvB 2.2, coachen van baanlessen, wordt door de PGA beoordeeld en niet door de Toetsingscommissie. Weliswaar staat dit document niet in het toetsdocument, maar de PGA ziet dit wel als een wezenlijk onderdeel van de werkzaamheden. Wanneer je in het bezit bent van een ander niveau-2-diploma, dan krijg je op basis van Eerder Verworven Kwalificaties (EVK) vrijstelling voor de PvB Assisteren bij een activiteit.

Als je alle PvB’s hebt gehaald, ontvang je het diploma Golfinstructeur level 2!

Na het behalen van je diploma Golfinstructeur, kun je lid worden van de belangenvereniging Golfinstructeurs Nederland, die onder auspiciën staat van de PGA Holland.

Kernopgave en kerntaken

De officiële kernopgave uit het beroepscompetentieprofiel dat luidt:

‘Als Golfinstructeur level 2, sta je voor de uitdaging om de activiteiten zodanig te organiseren dat die ‘lopen’. De organisatie van de activiteit moet garantie bieden dat de (jeugdige) sporter golf beleeft, speelt en leert. De Golfinstructeur level 2 dient de clinic, jeugd‐ en/of schoolles zodanig te aan te bieden dat men aan het einde een weloverwogen beslissing kan nemen om al dan niet door te gaan met golf. Wanneer de organisatie niet loopt, betekent dit dat de potentiële golfers kunnen afhaken en dat de golfomgeving onveilig wordt’.

Kerntaken

  1. Begeleidt (jeugdige) golfers
  2. Verzorgt golfactiviteiten (clinic, cursus schoolgolf en lessen jeugdgolf)
  3. Assisteert bij wervingsactiviteiten

Klik hier voor het gehele beroepscompetentieprofiel Golfinstructeur level 2.

Carrièreperspectief

Met dit diploma op zak heb je een van de beste papieren om op een golfbaan aan de slag te gaan met het trainen van jeugd, senioren en recreanten. Samen met andere PGA-pro’s ga je aan de slag om mensen te werven en les te geven. PGA Holland geeft je de tools en als je deze goed weet te gebruiken, staat je een mooie carrière te wachten!

Erkend

Dit diploma is erkend door de NGF, NOC*NSF en de PGA Holland.