Cursus van Mikken naar Golf op School van BO naar VO

De cursus “Golf op school” is vernieuwd en bedoeld voor alle collegae die aan hun eigen leerlingen op school golf willen aanbieden. In de vernieuwde opzet hanteren we nog meer de leerlijnen van basis onderwijs naar voortgezet onderwijs, van grof naar fijn en van de grondvormen van bewegen naar specialiseren.

Hoe bereid je de kinderen op de basisschool onbewust voor op golf, zodat je in het voortgezet onderwijs met ze kan gaan golfen? Dit is één van de vragen die je aan het eind van de cursus zeker kan beantwoorden.

De cursus duurt 2 dagen waarvan 1 dag in de zaal en 1 dag op de golfbaan. De cursus is speciaal gericht op het lesgeven aan je eigen klas maar ook aan de eigen vaardigheid en het kennismaken met het golfspel wordt uitgebreid aandacht besteed. Hierbij wordt rekening gehouden met het beginniveau van de deelnemers. Gevorderde golfers kunnen ook alleen intekenen voor het programma in de zaal op dag 1.

De cursus wordt verzorgd door zeer ervaren professionals die lesgeven aan de PGA opleiding en zelf ook een achtergrond vanuit het bewegingsonderwijs hebben. Er wordt aandacht besteed aan eigen vaardigheid, methodiek en techniek, kennis van het golfspel, samenwerking met een golfvereniging/golfpro en er wordt direct in de les toepasbare oefenstof aangereikt. Er wordt uitgegaan van de schoolsituatie d.w.z. een gymzaal, een veld en een klas van 25-30 leerlingen. Aan het eind van de cursus wordt je in staat geacht om aan je eigen klassen golf aan te bieden.

Van Mikken naar Golf op school van BO naar VO

doelgroep: KVLO leden

duur cursus: 2 dagen. Gevorderden (minimaal handicap 54) kunnen ook kiezen voor alleen dag 1.

inhoud:

  • dag 1 5 juni: aanleren golf in een schoolsituatie in de zaal of speelplaats/speelveld
  • dag 2 6 juni: eigen vaardigheid/ kennismaken met het golfspel op een golfbaan

data: 5 en 6 juni 2020

plaats: In de buurt van Amersfoort

docenten: De cursus wordt gegeven door Wiebe Giesen die verbonden is aan de PGA opleiding voor professionals. Tevens is Wiebe ook docent lichamelijke opvoeding.

kosten:

  • Voor 2 dagen: €250,- inclusief materiaal en lunch. Als er meerdere collega’s van een school deelnemen ontvangen zij een reductie. Elke extra collega kan deelnemen voor €200,-
  • Voor 1 dag (alleen gevorderden): €150,- incl. materiaal en lunch. Als er meerdere collega’s van een school deelnemen ontvangen zij een reductie. Elke extra collega kan deelnemen voor €125,-.

betaling: de deelnemers ontvangen een factuur van PGA Holland

lunch: koffie/thee en lunches inbegrepen

materiaal: de cursisten kunnen tegen een sterk gereduceerd tarief van €300,-  na afloop een tas met golfmaterialen (7x putters, 7x ijzer 7, 7x PW + ballen) aanschaffen waarmee zij op school aan de slag kunnen. Maximaal 1 set per school! De waarde van het materiaalpakket is €600.-. Ook ontvangt iedereen een map met direct toepasbare oefenstof en een boekje met algemene informatie over golf.

certificaat: alle deelnemers ontvangen na afloop een certificaat voor het portfolio in het lerarenregister.

contact golfclub: De NGF zal, indien gewenst, helpen bij het leggen van contact met een golfclub in de buurt van de school om je eigen vaardigheid verder te verbeteren en/of om afspraken te maken om met je leerlingen een keer naar de golfbaan te gaan.

inschrijven: vanaf 1 februari tot uiterlijk 15 juni via de website van de KVLO

Contactpersoon: nathalie.termorshuizen@kvlo.nl