Partners

Samenwerken met de NGF

Golf voor iedereen

De NGF heeft haar visie en missie gebaseerd op maatschappelijke trends en analyses van de golfsport en als volgt gedefinieerd:
 

Missie
De Nederlandse Golf Federatie wil de golfsport in de breedste zin van het 
woord ontwikkelen, ten dienste van meer spelbeleving en spelplezier van elke golfspeler, ongeacht diens niveau en ambitie.

Tegen de achtergrond van deze missie formuleerden wij onze visie, gebaseerd op duurzaam denken.

Visie
Wij zijn een faciliterend centrum met veel kennis op het gebied van golf. Wij laten ons leiden door duurzaam denken en openheid ten opzichte van de partners in onze omgeving. De aloude trits People, Planet, Profit is een goed uitgangspunt voor duurzaam denken in golf.

 

Voor meer informatie: NGF