Partners

Samenwerken met Erkende Golf Physiotherapeuten

Gezond in de baan

De Professional Golfers Associatie (PGA) Holland heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met de Golf Physiotherapy Assiociation (GPA). Dit landelijke netwerk van fysiotherapeuten heeft zich gespecialiseerd in de golfsport. De coöperatie met PGA Holland heeft als doel te komen tot een nauwe samenwerking tussen de PGA Golfprofessionals en de aangesloten fysiotherapeuten. Op die manier kunnen blessures zo goed mogelijk worden behandeld en worden voorkomen door golfers vroegtijdig te laten screenen, zodat eventuele beperkingen kunnen worden opgespoord.

Voor meer informatie en een overzicht van fysiotherapeuten: GPA Holland