Nieuws

De laatste ontwikkelingen bij PGA Holland

Bericht

Wil de Rooij overleden

Veel leden van de PGA Holland zullen niet weten waar de afkorting SNGP voor staat. Of beter: stond.

De Stichting Nederlandse Golf Professionals werd begin jaren tachtig opgericht om de destijds niet al te sterke PGA Holland - die toen nog als NPGA door het leven ging - te ondersteunen.

Een viertal leden van GC De Dommel zorgde ervoor dat de SNGP goed werk kon doen: Lambert Heijmans, Piet Lathouwers, Jan Smeets en Wil de Rooij.

De aanleiding van de oprichting van de SNGP was het Profkampioenschap, dat bepaald geen cachet had. De Rooij in 1988 in een interview met GOLFjournaal: 'Alleen maar het organiseren van het Profkampioenschap zou een gemakkelijke zaak zijn. Ook daarom doen we meer.'

Wil de Rooij en de andere bestuursleden zorgden niet alleen voor sponsoring en een betere uitstraling van de titelstrijd. Zij zorgden - met hun zakelijke ervaring - dat de NPGA in bestuurlijk en organisatorisch opzicht een sterkere organisatie werd. De SNGP slaagde er ook in om de band tussen de NGF en professionals te verbeteren.

PGA Holland-directeur Frank Kirsten: 'Mannen als Wil de Rooij hebben veel voor de ontwikkeling van de PGA betekend. Zij zorgden ervoor dat het Profkampioenschap in tal van opzichten beter werd, dat we als associatie op eigen benen konden gaan staan en dat opleiding beter werd georganiseerd.'

'Maar de SNGP kreeg samen met GC Geijsteren ook een matchplaykampioenschap van de grond. En toen golfliefhebber en ondernemer Ton van Enthoven ruim 25 jaar geleden met het idee van de senioren profkampioenschap kwam - ooit begonnen als de roemruchte Dormeuil Cup - was een man als Wil de Rooij meteen bereid om ook daar zijn schouders onder te zetten. Geen wonder dat het op zijn club De Dommel werd en wordt gespeeld. Dat kreeg hij samen met zijn SNGP-bestuursleden eveneens voor elkaar.'