Nieuws

De laatste ontwikkelingen bij PGA Holland

Bericht

Pro Portret: Wiebe Giesen

Gelezen op de website van Sluispolder: ‘Op het CIOS kwam Wiebe met golf in aanraking.  Al snel werd duidelijk dat dit de sport was die voor het eerst niet in een keer lukte. Hij was verkocht en besloot om lid te worden van de Zaanse Golfclub en trainen en spelen te combineren met een vervolgstudie op de Academie voor lichamelijke opvoeding (ALO). In juni 2012 rond Wiebe zijn B-opleiding van de PGA Holland af.’ 
 

Met jouw achtergrond moet je wel een visie hebben op de rol die pro’s op clubs en op banen speelt.

‘Die rol is de laatste jaren veranderd. Niet alleen omdat golf anders is geworden, maar omdat dat voor de hele maatschappij het geval is. Dat heeft ook gevolgen voor de manier waarop sport wordt beleefd: je merkt dat dit voor iedereen weer anders is. En daar moet je als golfpro op inspelen.’
 

En hoe vertaalt zich dat?

‘Een pro moet verschillende petten op kunnen zetten. One size fits all – dat ligt achter ons. Soms ben je nog wel de pro zoals de meeste golfers die nog wel kennen. Het is de man of de vrouw die indivuele of ook groepslesen geeft. Gericht op techniek met daarnaast wat oefeningen die je zelfstandig kunt uitvoeren.

Daarnaast kan de pro, en dat zie steeds vaker, de rol van coach vervullen. Bij betekent dat een op de vier lessen in het teken staat van plannen, van trainingsoefeningen geven. Dat kan heel goed aan de hand van het 9-Stappenplan van de NGF en de PGA Holland.

En dan heb je pro’s die de rol op zich nemen van director of golf, zoals het zo mooi in de Angelsaksische landen wordt genoemd. Deze pro’s hebben een uitdagende taak, waarbij zij leiding geven aan de golfschool, maar ook overleg voeren met bijvoorbeeld baaneigenaar of leden van het bestuur van de club. Als iemand dit werkt goed doet, dan is hij of zijn een onmisbare schakel in de keten boeien, binden en behouden. Ofwel het creeren van golfers voor het leven. En daarbij is het denken in doelgroepen essentieel: niet iedereen is immers hetzelfde.’
 

Dat komt ook omdat de lesboeken niet meer automatisch worden gevuld met afspraken.

‘Eerlijk gezegd denk ik dat die tijd al lang achter ons ligt. Zeker voor de jonge generatie is dat iets uit het verleden. Die is al gewend aan het feit dat ons werk niet alleen uit lesgeven bestaat, maar veel breder is. Met nogmaals als belangrijkste doel: biedt de golfer waar hij of zij behoefte aan heeft. En dat sociale media daar een belangrijke rol in spelen, hoef ik niet uit te leggen. Dat is voor ons een zelfsprekendheid.

Website Golfschool Sluispolder

Bezoek Wiebe Giesen op Facebook