Opleidingen

Lees hier meer over de B-opleiding

B-opleiding

Wil je graag zelfstandig les geven en coaching bieden aan individuele golfers en teams? En ben je gemotiveerd om anderen verder te helpen in de golfsport, werk je graag in een team en heb je een servicegerichte instelling? Dan is de opleiding tot PGA Golfprofessional B de juiste opleiding voor jou! Als Golfprofessional B ben je werkzaam in de breedtesport. Je belangrijkste taak is het geven van lessentot het niveau van handicap 18. Uitgangspunten daarbij zijn de wensen en (on)mogelijkheden van de klanten. Je analyseert de mogelijkheden van de golfer en stimuleert en adviseert omtrent de verdere ontwikkeling. Je kan werken als zelfstandig ondernemer maar ook voor een club en je klantenkring bestaat uit zowel jeugd als volwassenen.

Er wordt een groot beroep gedaan op je zelfwerkzaamheid en reflectie onder andere. via competentiegericht onderwijs. Tijdens de opleiding staat het leren lesgeven centraal. Je krijgt les in de methodiek & didactiek, ontwikkelingspsychologie, golftechnologie en mentale training en bewegingsanalyse. Omdat je als golfprofessional ook steeds meer een ondernemer bent, wordt er ook veel aandacht geschonken aan zelfstandig ondernemerschap & marketing.

Ideale vooropleiding

De opleiding tot PGA Golfprofessional B is de ideale vooropleiding voor de PGA-opleiding Golfprofessional A. Het uitgangspunt van de opleiding is het bieden van een hoge kwaliteit voor jou als golfprofessional door de opleiding individueel (op maat) en praktijkgericht in te richten. De aangeleerde kennis wordt door middel van opdrachten in het werkveld toegepast. Dit houdt in dat een belangrijk deel van de opleiding in de eigen praktijkgolfomgeving zal plaatsvinden. Ervaringen uit de praktijk worden meegenomen naar de bijeenkomsten, geëvalueerd en verder uitgebouwd.

Duur van de opleiding & studiebelasting

De opleiding tot Golfprofessional B is een fulltime opleiding en duurt anderhalf tot twee jaar. De opleiding bestaat uit zeven weken theorie en praktijklessen op golfbaan “The Dutch”, regionale studieloopbaan bijeenkomsten, regiostages en een stage van drie dagen per week op een golfbaan. Om je eigen speelvaardigheid te oefenen, speel je mee in de, speciaal voor de opleiding aangewezen wedstrijden, in het PGA Holland wedstrijdcircuit. Op deze manier leer je direct in 'beroepscontext'. De totale studiebelasting is minimaal 1852 uur.

Structuur

Naast de theorie worden in de opleiding tot B professional bijeenkomsten gehouden onder leiding van de PGA Holland-opleider. Indien mogelijk, vinden deze bijeenkomsten plaats binnen verenigingsverband of in een samenwerking van meerdere golfbanen. Tijdens de bijeenkomsten blik je, samen met de andere B-cursisten, terug op gemaakte opdrachten, evalueer je deze en kijk je gezamenlijk wat je kan verbeteren. Ook de nieuwe opdrachten worden besproken. Je kunt natuurlijk altijd vragen stellen aan de PGA Holland-opleider.

Kernopgave & Kerntaken

De officiële kernopgave uit het beroepscompetentie profiel luidt:

'De golfprofessional 3 staat voor de opgave om doelen op korte en middellange termijn te realiseren. Door analyse, planning, uitvoering en evaluatie (op wedstrijden en les) streeft de golfprofessional 3 op planmatige wijze doelstellingen na. Wanneer de analyse en planning niet kloppen, kan dit leiden tot een minder optimale ontwikkeling van de golfers'.

Klik hier voor het volledige beroepscompetentie profiel.

Kerntaken

  1. Stimuleert sportieve ontwikkeling van (jeugdige) golfers;
  2. Geeft les waaronder baanbegeleiding;
  3. Coacht golfers tijdens wedstrijden;
  4. Toetst vaardigheid golfers;
  5. Organiseert activiteiten in de club;
  6. Stuurt sporttechnisch kader aan;
  7. Zet eigen onderneming op.

Carrière perspectief

Golfprofessional B is een opleiding met een uitstekend beroepsperspectief. De PGA-Holland B opleiding is door de PGA's of Europe erkend. Dit betekent dat je na het behalen van je diploma ook lid kan worden van andere Europees erkende PGA's. Je wordt dus ook opgeleid voor arbeidskansen in het buitenland! Echter het is aan de lokale PGA om je wel of niet toe te laten maar de opleiding staat binnen Europa hoog aangeschreven.

Erkend

De B opleiding leidt op tot het beroepskwalificatie profiel B, vastgesteld volgens de Kwalificatie Structuur Sport. Wanneer je met goed gevolg de opleiding hebt doorlopen, krijg je het diploma Golfprofessional B (level 3). Dit diploma is erkend door de NGF, NOC&NSF en door de Europese PGA. Je bent dan een qualified Golfprofessional B. Na deze opleiding kan je doorstromen naar de A opleiding om fully qualified te worden.